ความสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล Forex

โบรกเกอร์ Forex

          Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่มาก และเป็นตลาดการแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดฟลอเร็กซ์ ซึ่งการจะลงทุนหรือหารายได้นั้นผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำผ่าน โบรกเกอร์ Forex ที่มีหน้าที่ให้บริการการเทรดสกุลเงินต่างๆ และเพราะ Forex เป็นตลาดเงินที่ใหญ่และผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจึงสูงมากไปด้วย ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรเลือกเทรดผ่านโบรกเกอร์ Forex ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการถูกโกงเงินที่ลงทุนไป

          โบรกเกอร์ Forex ที่ดีและน่าเชื่อถือควรมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือคอยกำกับดูแล โดยหนึ่งโบรกเกอร์สามารถมีหน่วยงานกำกับดูแล Forex มากกว่า 1 ได้ เพราะหน่วยงานเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งการรับประกันว่าโบรกเกอร์ Forex ที่เปิดให้บริการนั้นมีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน หน่วยงานกำกับแลมักปฏิบัติงานในประเทศที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นโบรกเกอร์ที่จัดตั้งขึ้นมาจึงต้องปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานในประเทศนั้นๆ ในการเทรด Forex ผู้ลงทุนมักนึกถึงเรื่องความปลอดภัยของเงินเป็นอันดับแรก ซึ่งเรื่องนี้แก้ไขได้โดยการเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดี เนื่องจากโบรกเกอร์จะเก็บเงินของคุณไว้ในบัญชีแยกต่างหาก เพราะหน่วยงานกำกับดูแล Forex จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวน และสืบสวนโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ มีการจัดการเรื่องเงินลงทุนอย่างไร มีความปลอดภัยในการจัดเก็บเงินและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ลงทุนหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการเลือก โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการรับรองและการควบคุมแลจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อทำให้เงินที่ลงทุนไปมีความปลอดภัยมากที่สุด

          รายชื่อของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล Forex และโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ สามารถหาข้อมูลได้จากทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นเองหรือจากเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ เช่น เว็บไซต์ของ Forex Thailand ที่รวบรวมหน่วยงานกำกับดูแลและโบรกเกอร์ Forex ที่เปิดให้บริการในไทยได้ไว้ใช้ศึกษาและประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่จะใช้บริการด้วย ซึ่งรายชื่อของหน่วยงานกำกับดูแล Forex เช่น CySEC, FSCA, FSC, FCA, DFSA, ASIC, IFSC เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้จะมีจุดประสงค์ที่เด่นชัดแตกต่างกันออกไป เช่น CySEC (ไซปรัส) มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องของการชดเชย ในกรณีที่ต้องการชำระเงินคืน FCA (สหราชอาณาจักร) มีภารกิจเดียวคือการปกป้องลูกค้าด้วยทุกวิถีทาง ทำให้ตลาดของสหราชอาณาจักรสะอาดและปลอดภัย ห่างจากกิจกรรมทางการเงินที่ผิดจริยธรรมหรือผิดศีลธรรมใดๆ ASIC (ออสเตรเลีย) ถือว่าบริษัทที่จดทะเบียนต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำหรือการดำเนินการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง เพื่อมอบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจทั้งหมดที่ต้องการทดลองตลาดการเงิน นี่คือตัวอย่างของหน่วยงานกำกับดูแล Forex ที่มีหน้าที่ในการควบคุมโบรกเกอร์ Forex ในแต่ละประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ลงทุนภายในประเทศ

          จะเห็นได้ว่าการเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่มีหน่วยงานควบคุมดูแลที่มีความน่าเชื่อถือกำกับจะช่วยให้มั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะความปลอดภัยของเงินลงทุนที่โบรกเกอร์ Forex ทำหน้าที่จัดเก็บจะได้รับการเก็บรักษาที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี