การตรวจระบบดับเพลิง ตรวจสอบอะไรบ้าง มีมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างไร อยากรู้ เรามีคำตอบ ระบบดับเพลิง ระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการลุกลามจากเหตุไฟไหม้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นระบบดับเพลิงได้ตามสถานประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ การตรวจระบบดับเพลิงถือได้ว่ามีความสำคัญมาก เป็นไปตามข้อกฎหมาย ส่วนจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง มีมาตรฐานในการตรวจอย่างไร มาดูกัน

ตรวจระบบดับเพลิง ควรตรวจอะไรบ้าง

การตรวจระบบดับเพลิง ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปั๊มดับเพลิงสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยหลักๆ ควรมีการตรวจสอบดังนี้

 • ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในระบบปั๊มดับเพลิง
 • ตรวจสอบตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง
 • ตรวจสอบสวิตช์ไฟบนจุดต่างๆ ของตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง
 • ตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนบนอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ด้วยกล้อง Thermo Scan
 • ตรวจเช็คความผิดปกติของฟังก์ชั่นสั่งการตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง

รายการตรวจระบบดับเพลิง มีรายการสำคัญอื่นๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

2.ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

3.ตรวจสอบปั๊มรักษาความดันในระบบดับเพลิง

4.ตรวจสอบอุปกรณ์ต้นกำลัง รวมถึงชุดขับเคลื่อนระบบดับเพลิง

5.ตรวจสอบระบบท่อ วาล์ว และมาตราวัดผล

6.ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

7.ตรวจสอบคุณภูมิและความร้อนในระบบ

8.ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

สำหรับมาตรฐานในการตรวจระบบดับเพลิง ในปัจจุบัน การตรวจระบบดับเพลิงมีด้วยกัน 2 มาตรฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่ มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ส่วนหลักการและเหตุผลในการตรวจระบบดับเพลิง ก็เพื่อให้ระบบดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  เพื่อความปลอดภัยทั้งกับสถานประกอบการและพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน สรุปวัตถุประสงค์ของการตรวจระบบดับเพลิง

 • เมื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิง ปั๊มน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • การตรวจระบบดับเพลิงเป็นไปตามข้อกฎหมาย
 • การตรวจระบบดับเพลิงเป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA
 • เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คุ้นเคยกับการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง
 • เป็นการติดตามสมรรถนะของปั๊มน้ำดับเพลิง เพื่อป้องกันข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
 • เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

การตรวจระบบดับเพลิง สามารถจ้างหน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบให้ได้ แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ได้รับมาตรฐานจาก ISO 9001 ให้บริการตรวจประจำปี บำรุงรักษา  ติดตั้งแซ่มแซม บริการอย่างครบครัน ตรวจระบบดับเพลิงอย่างละเอียด ครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจพร้อมรับมือกับทุกปัญหา สามารถตรวจระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเภทไทยและ มาตรฐาน NFPA มีบริการบำรุงรักษาไลน์ท่อน้ำดับเพลิง ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงอย่างมืออาชีพ บริการในราคาไม่แพง ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ