ตรวจระบบดับเพลิง ตรวจสอบอะไรบ้าง มีมาตรฐานในการตรวจอย่างไร

การตรวจระบบดับเพลิง ตรวจสอบอะไรบ้าง มีมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างไร อยากรู้ เรามีคำตอบ ระบบดับเพลิง ระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการลุกลามจากเหตุไฟไหม้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นระบบดับเพลิงได้ตามสถานประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ การตรวจระบบดับเพลิงถือได้ว่ามีความสำคัญมาก เป็นไปตามข้อกฎหมาย ส่วนจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง มีมาตรฐานในการตรวจอย่างไร มาดูกัน ตรวจระบบดับเพลิง ควรตรวจอะไรบ้าง การตรวจระบบดับเพลิง ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปั๊มดับเพลิงสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยหลักๆ ควรมีการตรวจสอบดังนี้ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในระบบปั๊มดับเพลิง ตรวจสอบตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง ตรวจสอบสวิตช์ไฟบนจุดต่างๆ ของตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง ตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนบนอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ด้วยกล้อง Thermo Scan ตรวจเช็คความผิดปกติของฟังก์ชั่นสั่งการตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง รายการตรวจระบบดับเพลิง มีรายการสำคัญอื่นๆ ดังนี้ 1.ตรวจสอบภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 2.ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 3.ตรวจสอบปั๊มรักษาความดันในระบบดับเพลิง…